Ulga termomodernizacyjna na pompę ciepła, kocioł gazowy i pelletowy

Instalując kocioł pelletowy lub pompę ciepła można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Ale nie tylko. Wymieniając stary piec węglowy na nowe urządzenie możemy też otrzymać dotację w programie Czyste Powietrze. Jak to działa?

Pompy ciepła, kotły pelletowe czy kotły gazowe realnie przyczyniają się do poprawy jakości powietrza w naszym otoczeniu. Stare, nieefektywne piece węglowe, na dodatek niewłaściwie użytkowane, emitują duże ilości szkodliwych dla naszego zdrowia substancji tworzących smog, z którym zmagamy się z każdym sezonie grzewczym.

Co to jest ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna pozwala na odliczenie od dochodów wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych takich jak np. wymiana źródła ogrzewania lub instalacja odnawialnych źródeł energii w budynku mieszkalnym. Mogą z niej skorzystać właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych.

Termomodernizacja polega na takim ulepszeniu budynku, które m.in. zmniejsza zapotrzebowanie na energię niezbędną do ogrzewania domu i podgrzania wody użytkowej. Może też polegać na całkowitej bądź częściowej wymianie źródeł energii na źródła odnawialne. Na rynku istnieje wiele urządzeń grzewczych, zwłaszcza od znanych, doświadczonych producentów, które doskonale wpisują się w trendy ograniczania emisyjności, a dodatkowo – dzięki wysokiej sprawności – pozwalają na spore oszczędności. Wejdź na www.defro.pl/ i dowiedz się więcej.

Ulga termomodernizacyjna obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku. W jej ramach można odliczyć 100 procent wydatków poniesionych w okresie realizacji przedsięwzięcia, przy czym kwota ta nie może być wyższa niż 53 000 złotych.

Wśród urządzeń objętych ulgą są m.in. kotły gazowe kondensacyjne (ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin), pompy ciepła wraz z osprzętem, przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej, a także kotły na paliwo stałe spełniające co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189, czyli spełniające wymogi dotyczące ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.

Dowodem poniesionych wydatków jest faktura VAT. By skorzystać z ulgi należy złożyć zeznanie podatkowe PIT-36, PIT-36L, PIT- 37 lub PIT-28, do którego należy dołączyć załącznik PIT/O, czyli informację o odliczeniach.

Ulga termomodernizacyjna – warunki

Warto pamiętać, że odliczenie przysługuje tylko na istniejące budynki, a czas realizacji przedsięwzięcia nie może przekroczyć 3 lat. W przypadku gdy kwota odliczenia nie ma pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, można dokonywać odliczeń przez 6 kolejnych lat licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Dotacje do kotłów na pellet i kotłów gazowych. Program Czyste Powietrze

Co istotne, ulgę termomodernizacyjną można łączyć, np. z dotacją z programu „Czyste Powietrze”. Program Czyste Powietrze skierowany jest do osób, które chcą wymienić stary zasypowy piec węglowy na urządzenie przyjazne środowisku.