Kto powinien budować mój dom

Budowa domu jest skomplikowanym procesem do którego trzeba dobrze się przygotować. Oprócz wyboru działki, materiałów budowlanych i załatwienia wielu formalności stoimy przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu fachowców, którzy zrealizują naszą inwestycję. Według ustawy Prawo budowlane, uczestnikami procesu budowlanego są: inwestor, projektant, kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego. Kogo więc musimy zatrudnić chcąc wybudować dom jednorodzinny? Podpowiadamy.

Uczestnicy procesu budowlanego mają zarówno swoje prawa, jak i obowiązki. O jakich mowa?

Inwestor

Do najważniejszych obowiązków, które spoczywają na inwestorze należą: zapewnienie budżetu, realizacja budowy wraz z jej zaplanowaniem i organizacją, zatrudnienie uprawnionych osób, pozostałych uczestników procesu budowlanego (projektant i kierownik budowy). Inwestor zobowiązany jest również dopełnić wszelkie formalności w urzędach i bankach, w tym m.in. związane z zawiadomieniem o terminie rozpoczęcia budowy oraz jej zakończenia. Tak naprawdę można powiedzieć, że jest takim głównym filarem na którym opiera się cała organizacja pt. budowa domu od A do Z.

Projektant

To właśnie na nim ciąży odpowiedzialność za to, aby projekt domu był dostosowany zarówno do ustaleń określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jak i decyzji o warunkach zabudowy oraz o uwarunkowaniach środowiskowych. Tego typu obowiązek musi koniecznie zostać spełniony już na etapie adaptacji projektu. Ale to nie koniec zadań projektanta. Zanim budowa ruszy, musi on sporządzić informacje, która związane są z bezpieczeństwem oraz ochroną zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego budowlanego obiektu. Musi też ściśle współpracować z kierownikiem budowy, który ma prawo do zgłaszania wszelkich uwag dotyczących projektu oraz propozycji zmian.

Kierownik budowy

To osoba, której zadaniem jest nadzór ekipy budowlanej. Do jego obowiązków należy ponadto prowadzenie dziennika budowy na każdym etapie prowadzonych prac. Jeśli uzna, że któraś z nich może spowodować zagrożenie, uprawniony jest do jej wstrzymania. W przypadku, gdy jednak w dzienniku pojawi się polecenie wydane przez np. inspektora nadzoru inwestorskiego, jest zobowiązany do jego wykonania.

Kierownik budowy musi również zadbać o to, aby przygotować dokumentację podwykonawczą budynku. Na koniec budowy wymaga się od niego stworzenie oświadczenia o zakończeniu prac budowlanych. Jak znaleźć dobrego kierownika? Przede wszystkim szukajmy specjalistów z doświadczeniem, posiadających aktualne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Ten specjalista dba o interesy inwestora, więc prawo budowlane jasno zabrania łączenia tej funkcji z kierownikiem budowy. Obowiązkiem inspektora jest sprawdzenie jakości wykonanych robót. Ponadto sprawowanie kontroli nad tym, czy projekt jest realizowany zgodnie z pozwoleniem na budowę. Jeśli inwestor sobie tego zażyczy, musi on także skontrolować rozliczenie budowy.

Prawo budowlane nie nakłada na nas obowiązku zatrudnienia inspektora, jeśli nie prowadzimy projektów trudnych np. budowy budynków wielorodzinnych, a projekty z poddaszem, domy parterowe lub piętrowe. Jest to jednak rozwiązanie korzystne.