Jak przygotować się na odbiór mieszkania?

Odbiór mieszkania to dla większości z nas ważne wydarzenie w życiu. Warto jednak, aby emocje nie przysłoniły nam technicznych aspektów, na które należy zwrócić uwagę podczas procedury odbiorowej. Zatem, jak przygotować się na odbiór mieszkania?

Do odbioru mieszkania warto dobrze się przygotować. Można skorzystać ze wsparcia specjalisty, który na miejscu oceni, czy bez uwag możemy podpisać protokół zdawczo-odbiorczy, czy będzie konieczność wykonania poprawek w mieszkaniu. są firmy, które specjalizują się w tego rodzaju usługach. Z pewnością osoba posiadająca fachową wiedzę będzie w stanie lepiej ocenić, czy standard wykończenia lokalu jest zgodny z umową.

Kiedy najlepiej odbierać mieszkanie?

Najlepiej przed zmrokiem, tak, aby mieszkanie móc obejrzeć w świetle dziennym. Ze sobą należy zabrać projekt mieszkania oraz umowę. Z tymi dokumentami warto dokładnie zapoznać się jeszcze przed odbiorem. Zawarte są w nich informacje na temat tego, co i z jakich materiałów miało być wykonane. Dotyczy to m.in. rodzaju okien, grzejników, ilości gniazdek elektrycznych, ilości, rodzaju i wielkości powierzchni pomieszczeń, rozmieszczenia drzwi, kierunek otwierania okien czy rozmieszczenie instalacji.

Jeżeli mieszkanie będziemy odbierać sami, weźmy ze sobą miarkę, dalekomierz, kątownik i poziomicę. Przyjrzyjmy się tynkom – czy zachowany jest pion i nie ma na nich pęknięć. Zwróćmy również uwagę na szlichty i posadzki cementowe – zarówno pod kątem jakości jak i równości oraz ewentualnych pęknięć.

Sprawdźmy, czy drzwi wejściowe mają certyfikat antywłamaniowy, czy na drzwiach i oknach balkonowych nie widać rys oraz czy płynnie się zamykają i otwierają. Oceńmy spadek, wykończenie posadzki oraz jakość zamontowania barierki na balkonie czy loggii. Przyjrzyjmy się instalacjom.

Obiór zgodnie z przepisami

Odbierając mieszkanie musimy kierować się zapisami normy PN-EN ISO 9836:1997. Zgodnie z nią pomiar przeprowadza się od poziomu podłogi, z tynkami i okładzinami na ścianach.

Wnęki o powierzchni powyżej 0,1 m² nie są doliczane do powierzchni mieszkania. Wlicza się natomiast przestrzeń pod elementami rozbieralnymi, np. ściankami działowymi. Pomiar musi być wykonany z dokładnością do 0,01 m².

Powierzchnię pomieszczeń pod skosami liczy się zgodnie z powierzchnią podłogi, przy czym dzieli się ją na dwie części. Przestrzeń „właściwa” musi liczyć 1,90 m wysokości lub więcej. Powierzchnie o mniejszych wysokościach traktowane są jako pomocnicze.

Na koniec dobra informacja dla tych, którym podczas odbioru umknął jakiś ważny detal. Jeśli w trakcie użytkowania lokalu zauważyliśmy jakąś usterkę, deweloper i tak ma obowiązek ją usunąć. W przypadku osób, które odebrały mieszkanie przed 26.12.2014 roku, okres rękojmi wynosi 3 lata. Właściciele mieszkań odebranych po tej dacie mają gwarantowaną, 5-letnią rękojmię. Jednak zgłoszenie usterek na etapie odbioru technicznego zapewni najszybsze i bezproblematyczne ich zniwelowanie.

Źródło: Tynkbud