Co to jest drut odgromowy, jakie są jego rodzaje i do czego służy?

Drut odgromowy jest jednym z kluczowych elementów instalacji chroniącej budynki przed porażeniami błyskawic. Co warto wiedzieć na jego temat?

Drut odgromowych – co warto o nim wiedzieć?

Drut instalacji odgromowej, także określany jako drut odgromowy lub przewód odprowadzający, jest krytycznym elementem systemu ochrony odgromowej instalowanego na budynkach i konstrukcjach.

Jego głównym celem jest zapewnienie bezpiecznego odprowadzenia dla energii elektrycznej pochodzącej z uderzenia pioruna, przemieszczającej się od piorunochronu (zwodu powietrznego) do systemu uziemiającego, prowadząc do rozproszenia energii.

Jakie zadania spełnia drut odgromowy?

Kiedy piorun uderza w budynek lub konstrukcję wyposażoną w piorunochron, piorunochron służy jako punkt kontaktowy dla uderzenia pioruna. Drut odgromowy łączy piorunochron z systemem uziemiającym, umożliwiając bezpieczne i skuteczne przewodzenie energii elektrycznej powstałej w wyniku uderzenia pioruna.

Drut powoduje, że ogromna energia elektryczna powstająca w wyniku uderzenia pioruna nie wywołuje uszkodzeń konstrukcji, nie stanowi zagrożenia dla jej mieszkańców ani systemów elektrycznych. Zamiast tego kieruje energię do systemu uziemiającego, gdzie może ona bezpiecznie rozproszyć się w ziemi.

Prawidłowo zaprojektowany system odgromowy pomaga dzięki temu zapobiegać poważnym uszkodzeniom, do jakich może dochodzić na skutek uderzeń pioruna.

Charakterystyka drutu odgromowego

Druty odgromowe są zwykle wykonane z materiałów o wysokiej przewodności, takich jak stal lub aluminium. Aby zapewnić trwałość i skuteczność drutu stalowego, często jest on cynkowany w celu ochrony przed korozją, która z czasem może zmniejszyć przewodność. Materiały te mają niską rezystancję, co pozwala im skutecznie przenosić wysokie prądy wytworzone przez uderzenie pioruna.

Kabel jest prowadzony od piorunochronu lub zwodu do systemu uziemiającego, zapewniając bezpośrednią ścieżkę do ziemi.

Druty odgromowe muszą być bezpiecznie przymocowane do konstrukcji, aby zapobiec ich przemieszczeniu w trudnych warunkach pogodowych lub uderzeniu pioruna. Niezbędne są odpowiednie mocowania i elementy złączne. Można też montować je pod warstwą termoizolacji w specjalnych rynienkach.

Dolny koniec kabla jest podłączony do systemu uziemiającego, który składa się z elektrod uziemiających zakopanych w ziemi, takich jak pręty lub płyty miedziane lub aluminiowe.

Warto wskazać, że regularna konserwacja i przeglądy systemu są kluczowe dla sprawdzenia jego ciągłej funkcjonalności i działania.