Kto usuwa usterki w mieszkaniu kupionym od dewelopera?

Kto usuwa usterki w mieszkaniu kupionym od dewelopera?Gdy kupujemy mieszkanie nowe, w takim przypadku, podobnie jak z innymi kupionymi towarami, mamy możliwość korzystania z reklamacji w sytuacji, gdy nie będzie ono odpowiadało oczekiwanemu stanowi, na przykład zaczną pojawiać się usterki wynikające z wad na etapie budowy. Kto jednak jest wtedy zobowiązany do usunięcia usterek?

Relacje, które zachodzą pomiędzy kupującym nieruchomość a sprzedającym zwykle dzielimy na dwie fazy. Pierwsza z nich to faza przed właścicielska, która kończy się z momentem odbioru mieszkania, druga to z kolei faza właścicielska, gdy mieszkanie już posiadamy. Od fazy właścicielskiej liczy się rękojmia, która w przypadku nieruchomości wynosi 5 lat. W tym czasie nabywca nieruchomości ma możliwość wnioskowania o naprawę usterek pojawiających się w jego mieszkaniu czy też w częściach wspólnych, jednak komu powinien zgłosić taką potrzebę?

Deweloper czy spółka celowa?

Przede wszystkim przy poszukiwaniu mieszkania warto zwrócić uwagę, przez kogo nieruchomość jest budowana – czy jest to deweloper czy też powołana właśnie w tym celu spółka celowa, która została powołana przez dewelopera w celu realizacji danej inwestycji. Generalnie dla kupującego bardziej niebezpieczna jest druga sytuacja, ponieważ w momencie realizacji inwestycji majątek spółki celowej jest wykorzystany, co pozwala w konsekwencji na zmniejszenie odpowiedzialności inwestora. Wtedy, gdy pojawiają się wady nieruchomości, powstaje problem – komu zgłosić taki stan rzeczy, gdy spółka celowa już nie istnieje?

Kto jest zobowiązany do usunięcia usterek?

W sytuacji, gdy mieszkanie było budowane przez dewelopera, to do niego należy zgłosić się z roszczeniem. Wtedy, gdy lokal został kupiony od spółki celowej, wtedy także zgłasza się usterkę do dewelopera, niemniej jednak można mieć problemy z pokryciem kosztów napraw. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem będzie wystąpienie z pozwem, ale nierzadko komornik nie jest w stanie nawet w przypadku zasądzenia pokrycia kosztów odzyskać pieniędzy od spółki. Warto też wskazać, że problemów nie powinno być wtedy, gdy deweloper realizuje inwestycję poprzez spółkę matkę.

Zatem jeżeli interesuje cię nowe mieszkanie na sprzedaż w Poznaniu lub w innym mieście, sprawdź od kogo je kupujesz!


Artykuł promocyjny