Kto usuwa usterki w mieszkaniu kupionym od dewelopera?

Kto usuwa usterki w mieszkaniu kupionym od dewelopera?Gdy kupujemy mieszkanie nowe, w takim przypadku, podobnie jak z innymi kupionymi towarami, mamy możliwość korzystania z reklamacji w sytuacji, gdy nie będzie ono odpowiadało oczekiwanemu stanowi, na przykład zaczną pojawiać się usterki wynikające z wad na etapie budowy. Kto jednak jest wtedy zobowiązany do usunięcia usterek?

Relacje, które zachodzą pomiędzy kupującym nieruchomość a sprzedającym zwykle dzielimy na dwie fazy. Pierwsza z nich to faza przed właścicielska, która kończy się z momentem odbioru mieszkania, druga to z kolei faza właścicielska, gdy mieszkanie już posiadamy. Od fazy właścicielskiej liczy się rękojmia, która w przypadku nieruchomości wynosi 5 lat. W tym czasie nabywca nieruchomości ma możliwość wnioskowania o naprawę usterek pojawiających się w jego mieszkaniu czy też w częściach wspólnych, jednak komu powinien zgłosić taką potrzebę?

Deweloper czy spółka celowa?

Przede wszystkim przy poszukiwaniu mieszkania warto zwrócić uwagę, przez kogo nieruchomość jest budowana – czy jest to deweloper czy też powołana właśnie w tym celu spółka celowa, która została powołana przez dewelopera w celu realizacji danej inwestycji. Generalnie dla kupującego bardziej niebezpieczna jest druga sytuacja, ponieważ w momencie realizacji inwestycji majątek spółki celowej jest wykorzystany, co pozwala w konsekwencji na zmniejszenie odpowiedzialności inwestora. Wtedy, gdy pojawiają się wady nieruchomości, powstaje problem – komu zgłosić taki stan rzeczy, gdy spółka celowa już nie istnieje?

Kto jest zobowiązany do usunięcia usterek?

W sytuacji, gdy mieszkanie było budowane przez dewelopera, to do niego należy zgłosić się z roszczeniem. Wtedy, gdy lokal został kupiony od spółki celowej, wtedy także zgłasza się usterkę do dewelopera, niemniej jednak można mieć problemy z pokryciem kosztów napraw. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem będzie wystąpienie z pozwem, ale nierzadko komornik nie jest w stanie nawet w przypadku zasądzenia pokrycia kosztów odzyskać pieniędzy od spółki. Warto też wskazać, że problemów nie powinno być wtedy, gdy deweloper realizuje inwestycję poprzez spółkę matkę.

Czytałeś już?  Jak pielęgnować storczyki w domu?

Zatem jeżeli interesuje cię nowe mieszkanie na sprzedaż w Poznaniu lub w innym mieście, sprawdź od kogo je kupujesz!


Artykuł promocyjny